Strukturmattor

Strukturmattor för bl a placering av armering vid olika typer av kompsitprocesser. Vi erbjuder även kanaler speciellt framtagna för transport av hartser vid exempelvis vakuuminjicering.

Channel

Gjutkanaler för vakuuminjicering, skapar en motorväg för hartsen och tillåter snabbare och jämnare fyllning. Ger väldigt små avtryck i detalj efter gjutning. Kan lämnas kvar i detalj eller med tas bort med peel ply.

Spacer

Tredimensionell matta i tjocklekar upp till ca 25 mm för olika typer av sandwichkonstruktioner.

Fusion

Fusionsduk med unika fyllningsegenskaper för vakuuminjicering.