Vad är polyuretan

Polyuretan, PUR, är ett plastmaterial som har många fördelaktiga egenskaper. Användningsområdena är många. Polyuretan kan vara både hårt och mjukt, även elastiskt. Ibland används begreppet polyuretangummi för att beskriva materialets elastiska egenskap.

Polyuretanprodukter vara både hårda och mjuka, skummade och solida och även elastiska. Det förekommer  även olika former och polyuretan finns som termoplast för formsprutning, folier, cellplast  med flera. De grundläggande byggstenarna är polyoler och diisocyanater

Formgjutning i polyuretan

Polyuretan finns i många olika hårdheter för alla möjliga tänkbara användningsområden som t.ex gjutformar, stödformar , möbeltillverkning, byggmaterial och golv mm. Polyuretan används även för att gjuta detaljer och modeller av olika slag.

Nytillverkning i polyuretan

Lagotech har en avdelning för utveckling av material och vi är vi mycket flexibla och har full kontroll över vår produktionskedja för specialmaterial.
Genom åren har vi löst många utmaningar både när det gäller konstruktion, materialval och tillverkning. Våra kunder har blivit är mycket nöjda med  de fina egenskaperna och mångsidigheten polyuretan har.

De viktigaste egenskaperna inom polyuretan är följande:

  • Formbeständigt.
  • Slittåligt och dämpande.
  • Hög kemikalieresistens och väderbeständigt.
  • Bra isoleringsförmåga, täthet, styrka och elasticitet.

Hur tillverkas polyuretan

Polyuretaner är produkter som genom polyaddition bildats av di- eller polyisocyanater med en di- eller polyfunktionell alkohol (polyol). De flesta polyuretaner är gjorda från tre startmaterial: polyoler, diisocyanat och en kedjeförlängare.

Källa: Wikipedia