Om LagoTech AB

LagoTechs ursprung är från tidigare Lagomat AB som 2004 blev BASF Polyurethanes och LagoTech då de olika produktgrenarna delades upp.  LagoTech AB är ett företag inom plast- och kemibranschen och har mer än 40 års erfarenhet av polyuretan, släppmedel och industrilack.

LagoTech AB levererar även lacker för papper- och möbelfolielackering, härdarsystem för papperstillverkning, strukturmattor för kompositer samt lim.

 

Vi är medlemmar i PUR-gruppen, branschorganisationen för företag som levererar lösningar i polyuretan.

Läs mer »

Våra värderingar

Öppenhet, respekt, kvalitet, mod och affärsmässighet – är ledstjärnor i vårt arbete och präglar vår företagskultur.

Erfarenhet

LagoTech har 40 års erfarenhet av polyuretan, släppmedel och industrilack.

Certifierad

LagoTech AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och anslutet till Responsible Care.

Personalstyrka

Vi är 12 medarbetare varav 6 är tekniker som aktivt arbetar för att finna lösningar och skräddarsy produkter till kundernas ofta mycket varierande projekt och behov.