I förra veckan var vi tillsammans med PUR-Gruppen på konferens i Kumla.

Torsdagen inleddes med en föreläsning från RISE om deras arbete kring cirkulär ekonomi. Detta för att PUR gruppen ska inledda forskning ihop med RISE med fokus på hur vi kan ligga i framkant vad gäller miljöarbetet i branschen.

En föreläsning som resulterade i intressanta och givande diskussioner om hur vi kan utvecklas i takt med att vår omvärld gör det. Trots att vi i PUR-Gruppen kommer från olika typer av företag har vi polyuretan gemensamt och vi var alla överens om vikten av att vara drivande vad gäller utvecklingen.

Det ska bli mycket spännande att se vad dessa samtal kommer mynna ut i och vilket arbete som ligger framför PUR-Gruppen och alla dess medlemmar. Denna dag avslutades med middag och möjligheten att skapa kontakter mellan branschkollegor.

Under fredagen fick vi besöka Arbesko AB och se deras produktion. Vi fick en presentation av Anders Lejdebo som handlade om Arbeskos historia men även deras vision framåt.  Vi fick även en rundvandring i deras fantastisk fina fabrik och se deras process. Det är så kul tycker vi att få komma ut och se olika produktioner och det är verkligen fantastisk hur många användningsområden polyuretan har.

Härliga två dagar med PUR-Gruppen och mycket givande tyckte de som medverkade från Team LagoTech. Nu ska det bli spännande att följa arbetet framåt.

Tack PUR-Gruppen, Arbesko och Kumla för dessa två dagarna!