Vi har arbetat med Björn Sandström och Framgångsbolaget vid flertalet tillfällen tidigare. Tidigare har alla medarbetarna på LagoTech gjort en Disc-analys som är ett personlighetstest som används för att förbättra produktivitet, teamwork och kommunikation. Detta har sedan lett till flera roliga och givande diskussioner kring matbordet här på kontoret.

Fredagen den 1a december var det dags för nästa steg i processen att utveckla team LagoTech då vi hade en heldag i utbildningssyfte. Tillsammans med Björn och Framgångsbolaget gavs vi möjligheten att få reflektera över stress i arbetet och hur man arbetar fram en struktur för att bli mer effektiv och känna mindre stress. Utifrån sin arbetsroll fick var och en möjligheten att diskutera vad som skapar stress och hur dom ser på sin arbetsmiljö. Mycket bra då det är lätt på en arbetsplats att ta sina kollegor för givet och ibland kanske man behöver ta ett steg tillbaka om någon har mycket.

Björn gav oss även verktygen för att skapa en planering och inte minst prioritering. Oftast under en arbetsdag eller en arbetsvecka händer det mycket och man blir lätt splittrad. Här på LagoTech jobbar vi väldigt brett. Det är allt ifrån logistik till kundbesök men även jobb på labbet och lager detta gör att man under en dag blir indragen i många olika delar. Med en tydlig struktur kan man minska på känslan av stress och skapa sig en tydlig prioritering framåt för att vara så tillgänglig som möjligt och känna att man vet vad som förväntas av en på arbetsplatsen. Vi älskar att hjälpa varandra och få lära nytt och dessa verktyg gav oss en tydlighet i hur vi ska tänka för att vara den bästa versionen av oss själva på jobbet.

Vi säger stort tack till Björn Sandström och Framgångsbolaget för en trevlig och lärorik dag och ser redan framemot nästa tillfälle.