Papperskemikalier

För bästa processegenskaper i samband med pappersimpregnering och användande av Urea, Melamin, Urea/Melamin och Fenol-hartser erbjuder vi härdarsystem med hög funktionalitet.