Hur man väljer släppmedel för polyuretan

Det bästa sättet att välja  släppmedel för polyuretan är att överväga följande faktorer:
  • Den typ av polyuretan som används
  • Typen av formmaterial
  • Önskad finish på den gjutna delen

Hur man applicerar släppmedel för polyuretan

Följande steg kan användas för att applicera släppmedel på en polyuretanform:
  • Rengör formytan noggrant med ett lösningsmedel som aceton eller denaturerad alkohol.
  • Applicera släppmedlet på formytan med en borste, spruta eller rulle.
  • Låt släppmedlet torka helt enligt tillverkarens anvisningar.

Felsökning av problem med släppmedel för polyuretan

Om polyuretanen fortfarande fastnar i formen efter att släppmedlet har applicerats, finns det några saker som kan göras:
  • Prova att använda en annan typ av släppmedel.
  • Applicera släppmedlet jämnare. Låt släppmedlet torka under en längre tid.
  • Öka temperaturen på formen.
Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att kontakta tillverkaren av polyuretanet eller släppmedlet för ytterligare hjälp.